بیمه کارآفرین روح الله زارعی کارشناس و نماینده رسمی بیمه کارآفرین نماینده برتر استان لرستان کد 3032 آدرس : بروجرد 45 متری شهرداری روبروی شهرداری تلفن : 06642516062 و 06642501573 و 09901153032 و 09339003032 http://karafarinzaraey.mihanblog.com 2020-06-04T12:57:44+01:00 text/html 2020-04-10T10:53:26+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی خرید آنلاین بیمه ثالث http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/391 <div> برای خرید بیمه ثالث به صورت کاملا ایمن و مطمعن میتوانید از لینک زیر بیمه کوثر اقدام نمایید.</div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://e.kins.ir/6400" target="" title="بیمه کوثر">http://e.kins.ir/6400</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="<a href=" https:="" imgurl.ir="" "="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="https://imgurl.ir/uploads/y12896_.jpg" alt="imgurl.ir" border="0">" alt="بیمه کوثر" /&gt;</div> text/html 2020-04-08T18:35:55+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی صدور بیمه ثالث http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/390 <div align="justify"> <font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>صدور بیمه ثالث به صورت آنلاین و ارسال رایگان <br></b></font></div><div align="justify"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>فقط کافیه عکس کارت ماشین و کارت ملی و بیمه ثالث سال قبل و به این شماره در واتس آپ یا <span style="background-color: rgb(0, 0, 153);"></span>تلگرام ارسال کن09166621201 و 09901153032 و بیمه نامتو 24 ساعت بعد هر کجا خواستی تحویل بگیری.</b></font></div><div align="justify"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>اونم چی بصورت کاملا رایگان.</b></font></div><div align="center"><img src="https://imgurl.ir/uploads/e3386_.jpg" alt="بیمه ثالث سال 99" vspace="0" hspace="0" border="10" align="absmiddle"></div> text/html 2019-11-13T15:33:41+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی سهامداران عمده بیمه کارآفرین http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/388 <div class="contentText" style="direction: rtl;"><p dir="RTL" align="right">بالغ بر 66 درصد از سهام شرکت بیمه کارآفرین متعلق به سهامداران حقیقی و 34 درصد سهامداران حقوقی هستند. سهامدارانی که مالکیت بیش از 1% سهام شرکت را در پایان سال مالی منتهی به 29/12/1397 دارند به شرح ذیل می باشند<strong>:</strong></p> <p dir="RTL"><br> </p> <center> <table dir="rtl" style="width:604px;" width="0" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td style="width:279px;height:17px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><strong>سهامداران</strong></p> </td> <td style="width:196px;height:17px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><strong>تعداد سهام</strong></p> </td> <td style="width:130px;height:17px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><strong>درصد از کل</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:279px;height:27px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;">اشخاص حقیقی</p> </td> <td style="width:196px;height:27px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR">822,000,000</span></p> </td> <td style="width:130px;height:27px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR">46.97</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:279px;height:25px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;">بانک کارآفرین</p> </td> <td style="width:196px;height:25px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;">349.955.866</p> </td> <td style="width:130px;height:25px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR">20</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:279px;height:33px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;">گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)</p> </td> <td style="width:196px;height:33px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR">50.000.000</span></p> </td> <td style="width:130px;height:33px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR">3</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:279px;height:33px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;">سرمایه گذاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)</p> </td> <td style="width:196px;height:33px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR">49.562.478</span></p> </td> <td style="width:130px;height:33px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR">3</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:279px;height:29px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;">شرکت تضمین (سهامی خاص)</p> </td> <td style="width:196px;height:29px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR">34.999.993</span></p> </td> <td style="width:130px;height:29px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR">2</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:279px;height:33px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;height: 22px;width: 310px;">شرکت مهندسی و ساختمان جهان پارس (سهامی خاص)</p> </td> <td style="width:196px;height:33px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR">21.449.962</span></p> </td> <td style="width:130px;height:33px;" nowrap="nowrap"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR">1.20</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </center> <div style="clear: both; text-align: center;"><br> </div> </div> text/html 2019-11-13T14:51:58+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی نکات مهمی که باید در مورد بیمه بدنه بدانید http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/387 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/rf7b_بیمه_بدنه_زارعی.jpg" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="بیمه بدنه" /&gt;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">نکات مهمی که باید بدانید؟ </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">در صورتی می‌توانید اتومبیل را بنام خود <b>بیمه بدنه</b> نمائید یا ذینفع بیمه نامه باشید که سند یا دفترچه مالکیت اتومبیل بنام شما صادر شده باشد و یا سند رسمی وکالت از طرف مالک داشته باشید، در غیر اینصورت با مسئولین صدور بیمه نامه مشورت نمائید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> 2. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">بیمه‌نامه بدنه اتومبیل قابل انتقال به غیر نیست مگر با موافقت کتبی بیمه‌گر، بنابراین در صورت انتقال مالکیت اتومبیل به هر شکل اعم از قولنامه‌ای، وکالتی، قطعی یا اشکال دیگر مراتب را بلافاصله ضمن ارائه اصل بیمه‌نامه، کتباً به اطلاع شرکت بیمه برسانید. حق بیمه مدت باقیمانده قابل استرداد است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> * </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">در صورت نقل و انتقال موضوع بیمه ( خودرو ) این امکان برای بیمه گذار می باشد که سابقه بیمه نامه قبلی یا بیمه نامه جاری را به مورد بیمه دیگری منتقل نماید و ذکر این مطلب که در این حالت الحاقیه فسخ به صورت روزشمار صادر می گردد که بیمه گذار متضرر نشود و کلیه سوابق و مبلغ الحاقیه برگشتی به بیمه نامه جدید انتقال می یابد ولیکن در خصوص بیمه گذاری که از محل بیمه نامه قبلی خسارت دریافت نموده باشد فسخ بصورت کوتاه مدت صادر می گردد و همچنین در خصوص بیمه گذارانی که 2 ماه به<b> تاریخ انقضاء بیمه نامه</b> قبلی که بیمه گر آن سامان باشد برای انتقال ( جابه جایی ) مراجعه نماید به لحاظ اعمال <b>تخفیف عدم خسارت</b> الحاقیه فسخ صادر نمی گردد والحاقیه ابطال بدون برگشت حق بیمه صادر می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">توجه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">در صورتی که بیمه گذار موفق و یا در حال حاضر قصد خرید یا اقدامی برای خرید خودرو جدید نداشته باشد امکان صدور الحاقیه تعلیق بیمه نامه می باشد ولیکن اعتبار این الحاقیه صرفاًبرای سه ماه است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> 3. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">چون مزایای این بیمه نامه منحصراً متعلق به شماست، این امکان برای شما وجود دارد که می توانید بیمه نامه خود را فسخ نمائید در صورت فسخ حداکثر تا 6 ماه و در صورت انقضا مدت بیمه نامه حداکثر تا سه ماه جهت استفاده از <b>تخفیف عدم خسارت</b> نزد بیمه گر محفوظ می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> 4. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">اتومبیل خود را به قیمت مبادله‌ای در بازار (قیمت روز) بیمه نمائید و در صورت افزایش قیمت آن سریعاً ضمن مراجعه به شرکت بیمه، نسبت به تعدیل مبلغ بیمه اقدام نمائید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> 5. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت، قبل از جابجایی اتومبیل خسارت دیده سریعاً جهت تهیه گزارش توسط مقامات انتظامی اقدام و سپس قبل از انجام تعمیرات، با اتومبیل خسارت دیده و مدارک لازم از قبیل: گزارش مهر شده مقامات انتظامی، اصل گواهینامه، اصل <b>بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث</b> و اصل سند مالکیت به شرکت بیمه مراجعه فرمائید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> 6. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">در صورت دریافت خسارت بابت هر یک از <b>خطرات اصلی و تبعی</b> ، بیمه نامه تمدیدی مشمول <b>تخفیف عدم خسارت</b> به تفکیک استفاده از نوع خطر می شوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">بدین منظور : اگر بیمه گذار از محل بیمه نامه سال قبل از پوشش شکست شیشه به تنهایی استفاده نموده باشد در زمان <b>تمدید بیمه نامه</b> به دلیل عدم استفاده از پوشش اصلی این قسمت شامل <b>تخفیف عدم خسارت</b> میگردد ولیکن پوشش های اضافی به صورت کلی شامل تخفیف نمی گردد و در سالهای آینده نیز <b>تخفیفات عدم خسارت</b> در صورت عدم دریافت خسارت به همین منوال ادامه می یابد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> 7. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">از آنجا که شرکت <b>بیمه سامان</b> در صورت عدم اعلام خسارت طی یکسال برای سال دوم و سالهای بعد تخفیف قابل ملاحظه‌ای بعنوان <b>تخفیف عدم خسارت</b> در حق بیمه منظور می‌نماید، همچنین اعلام خسارت متعدد موجب افزایش فرانشیز در هر مرحله می‌گردد، بنابراین در اعلام خسارت جزئی دقت و توجه کافی مبذول فرمائید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> 8. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">در تصادفات رانندگی چنانچه مقصر حادثه نبودید و مسئول حادثه شخص شناخته شده‌ای بود و امکان تعقیب وی و بازیافت خسارت فراهم گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . </span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">نه تنها از افزایش فرانشیز خسارت متوالی معاف می‌گردید و فرانشیز شما معادل 50% فرانشیز معمول خواهد بود، بلکه دریافت خسارت مذکور موجب عدم استفاده از <b>تخفیف عدم اعلام خسارت</b> در سال بعد نمی‌گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">توجه : برای اعلام خسارت و دریافت چک خسارت، مراجعه بیمه گذار یا نماینده قانونی او به شرکت بیمه الزامی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> *</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">برای استفاده از این مزایا و جهت حفظ حقوق خود موارد زیر را دقیقاً مطالعه فرمائید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">الف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">در صورت اقرار به تقصیر از طرف مقصر حادثه و قبول نظر کارشناس تصادفات، مشخصات کامل و نشانی محل کار و سکونت ایشان در برگ بازجویی قید شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">ب) در برگ بازجویی خود ضمن اعلام شکایت نسبت مقصر حادثه با وی سازش نکنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">ج</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">در صورتیکه برای تعیین میزان خسارت کارشناس رسمی انتخاب گردد و نظر ایشان در خصوص میزان خسارت و یا چگونگی حادثه مورد قبول شما نباشد، ضمن اعتراض کتبی نسبت به نظر کارشناس، مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اظهار نظر کارشناس به این شرکت اعلام فرمائید تا نظر کارشناس مذکور ملاک پرداخت خسارت از طرف این شرکت قرار نگیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> 9. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">دزدی کلی عبارت است از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">الف) اتومبیل به سرقت رفته و دیگر کشف نگردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">ب) اتومبیل به سرقت رفته کشف گردد، ولی لوازمی از آن به سرقت رفته یا اتومبیل دچار حادثه شده باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">ج) دزدی درجا: به موردی اطلاق می‌شود که از اتومبیل بیمه شده در حال توقف لوازم به سرقت رفته باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2019-11-02T13:32:57+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی بیمه درمان گروهی http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/386 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399"><img src="http://uupload.ir/files/ojol_بیمه_درمان.jpg" alt="بیمه درمان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></span></div><div><br></div><div><div style=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4">معرفی بیمه نامه :</font></font></span><br></font></span></div><div style=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">بستری در بیمارستان و اعمال جراحی و پرداخت هزینه های مربوط به آن یکی از نگرانی های جدی خانواده ها می باشد. افزایش روز افزون بهای خدمات بیمارستانی از جمله تهیه لوازم، دستمزد پزشکان جراح، دارو، هزینه های اتاق عمل، هزینه های عمومی و هزینه های بستری شدن در بیمارستان در بسیاری از موارد مشکلات مالی قابل ملاحظه ای را برای بیمار و یا سرپرست خانواده به وجود می آورد. جبران این هزینه ها مستلزم یک برنامه ریزی پس اندازی بلند مدت است که با دشواری های خاص خود مواجه می باشد. بیمه نامه درمان گروهی با جبران کلیه هزینه های درمان بیمارستانی و همچنین اعمال جراحی سرپایی و پاراکلینیکی، از تحمیل این هزینه ها به خانواده کارکنان جلوگیری نموده و آرامش خاطر را به کارکنان و خانواده آنان باز می گرداند. کارکنان هر مؤسسه، اعم از مؤسسه بازرگانی تولیدی و خدماتی، طبق قانون باید از طریق مؤسسه مورد نظر تحت پوشش بیمه درمان قرار گیرند (بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی یا ... ) که به آن اصطلاحا بیمه گر اول گفته میشود. این بیمه درمان، علاوه بر پوشش هزینه هایی مانند حق ویزیت پزشک و هزینه های خرید دارو، باید هزینه های درمانی و جراحی در مراکز درمانی را پوشش دهد. اما در عمل، بخش قابل توجهی از این هزینه ها را خصوصا به هنگام مراجعه به مراجع پزشکی غیر دولتی، بیمه شده خود متحمل میشود. بیمه گران برای جبران این گونه هزینه های تامین نشده توسط بیمه گر اول بیمه گروهی مازاد درمان را عرضه می کنند.</font></span></div><div style=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4">شرایط عمومی و خصوصی:</font></font></span></font></span></div><div style=""><font size="3">به طور کلی مزایای پوششی که می تواند در قالب قرارداد درمان گروهی بر اساس مفاد آیین نامه شماره 74 مصوب شوراعالی بیمه و با رعایت کلیه بخشنامه های ارسالی شرکت بیمه کارآفرین به هر یک از بیمه شدگان ارائه گردد به شرح زیر میباشد.</font><div class="contentText"><font size="3"> </font><ul dir="rtl"><li><font size="3">جبران هزینه های بستری، جراحی (عمومی و تخصصی)، انواع سنگ شکن، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب (عمومی و تخصصی) در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و <span dir="LTR">DAY CARE</span></font></li><li><font size="3">افزایش جبران هزینه های اعمال جراحی مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثناء دیسک ستون فقرات) گامانایف، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان و قلب</font></li><li><font size="3">جبران هزینه زایمان اعم از طبیعی و سزارین</font></li><li><font size="3">جبران هزینه هزینه مربوط به نازائی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط <span dir="LTR">IUI ITSC ،ZIFT GIFT</span>، میکرواینجکشن و <span dir="LTR">IVF</span></font></li><li><font size="3">جبران هزینه هزینه های پاراکلینیکی نوع اول شامل: سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، انواع آندوسکوپی، <span dir="LTR">MRI</span>، اکو کاردیو گرافی، استرس اکو و دانسیتو متری</font></li><li><font size="3">جبران هزینه هزینه های پاراکلینیکی نوع دوم شامل: تست ورزش، تست آلرژی تست تنفسی، نوار عضله، نوارعصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولترمانیتورینگ قلب و آنژیوگرافی چشم</font></li><li><font size="3">جبران هزینه هزینه های جراحی مجاز سرپائی مانند: ختنه، شکسته بندی، گچ گیری، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بخیه، تخلیه کیست، لیزر درمانی و بیوپسی</font></li><li><font size="3">جبران هزینه هزینه های آزمایشهای تشخیص پزشکی ، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشک، انواع رادیوگرافی، نوار قلب و فیزیوتراپی</font></li><li><font size="3">جبران هزینه رفع عیوب انکساری چشم به میزان 3 دیوپتر یا بیشتر با تأیید پزشک بیمه گر</font></li><li><font size="3">جبران هزینه ویزیت ، دارو ( بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول) و خدمات اورژانس در موارد غیربستری</font></li><li><font size="3">جبران هزینه عینک طبی و لنز تماس طبی</font></li><li><font size="3">جبران هزینه خرید سمعک</font></li><li><font size="3">جبران هزینه دندان پزشکی</font></li><li><font size="3">جبران هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهری</font></li><li><font size="3">جبران هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس بین شهری<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></li><li><br><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></li><li><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">مراجع درمانی:</font></span></font></li><li><font size="3">واحد کمک رسان این شرکت به منظور ارائه خدمات مناسب و با کیفیت به شما اقدام به عقد قرارداد با اکثر بیمارستان های درجه یک ممتاز و خصوصی در تهران و بسیاری از مراکز استان ها نموده است. عقد این قراردادها به منظور تامین غیر مستقیم سهم بیمه گر از هزینه های بیمارستانی بیمه شده صورت گرفته و در اکثر موارد پاسخگوی نیاز های درمانی شما خواهد بود.</font> <p dir="RTL"><font size="3">بدیهی است صدور معرفی نامه صرفاً جهت آندسته از مراجع پزشکی انجام می پذیرد که در تاریخ مراجعه شما جزو قراردادهای معتبر طرف قرارداد واحد عملیات کمک رسان این شرکت بوده و در صورت تعلیق و یا فسخ قرارداد با مرجع پزشکی بعد از شروع بیمه نامه٬ مسئولیتی متوجه بیمه گر و واحد عملیات کمک رسان این شرکت نخواهد بود .</font></p> </li><li dir="RTL"><font size="3">در موارد معدودی به شرح زیر تامین مستقیم کلیه هزینه های پرداختی از جانب بیمه شده از سوی شرکت بیمه کارآفرین امکان پذیر نمی باشد و از آنجاییکه پرداخت هزینه ها طبق تعرفه وزارت بهداشت انجام می شود در صورت مراجعه بیمه شده به مراکز غیر طرف قرارداد قسمتی از هزینه های پرداخت شده که خارج از تعرفه وزارت بهداشت قابل جبران نمی باشد.</font></li></ul><font size="3"> </font><p dir="RTL"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333399"><strong>الف: بیمارستان محل بستری طرف قرارداد این شرکت نمی باشد:</strong></font></span></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">در این حالت به شما توصیه می گردد که در صورت تمایل به استفاده از معرفی نامه , بیمارستان محل بستری را به بیمارستان همترازی که طرف قرارداد باشد تغییر دهید , در صورت اصرار شما به بستری در بیمارستان غیر طرف قرارداد درخواست می گردد کلیه هزینه های درمانی را راساَ پرداخت و <strong>پس از دریافت سهم بیمه گر اول</strong> ظرف مدت تعیین شده در قرارداد , تصویر برابر اصل شده (توسط بیمه گر اول) مدارک درمانی خود را به همراه تصویر چک و یا حواله دریافتی مدارک درمانی خود را توسط نماینده مربوطه برای واحد عملیات کمک رسان این شرکت ارسال نمایید, پس از بررسی مدارک فوق و در صورت احراز شرایط و تکمیل پرونده بیمه شده, بیمه گر هزینه های شما را بر اساس تعرفه قرارداد با بیمارستان های همتراز و حداکثر تا سقف تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تسویه خواهد نمود.</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399">ب: </font><font color="#333399">پزشک معالج متعهد به قرارداد نیست:</font></span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">تعداد معدودی از پزشکان در مراکز طرف قرارداد و یا غیر طرف قرارداد مبالغی خارج از شرایط قرارداد و یا تعرفه مقرر از بیمار مطالبه می نمایند ، بدیهی است تامین این درخواست در تعهد بیمه گر نبوده و توصیه می شود شما نیز نپذیرید, در چنین حالتی از شما درخواست می گردد تا از خدمات اکثر پزشکان مجربی که تابع شرایط قرارداد و یا تعرفه های مقرر هستند استفاده نمایید و در صورت اصرار شما به استفاده از خدمات پزشک مورد نظر خود، آمادگی داشته باشید مازاد سهم هزینه های پرداختی مازاد بر تعرفه وزارت بهداشت را شخصا پرداخت نمایید.</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">در این موارد علیرغم تلاش مسئولین واحد کمک رسانی این شرکت و وجود قرارداد فی مابین شرکت بیمه کارافرین و مرجع پزشکی و یا پزشک معالج بنا به دلایلی که خارج از اختیار شرکت بوده و امکان صدور معرفی نامه فراهم نمی گردد و از شما درخواست می گردد کلیه هزینه های درمانی را شخصاّ پرداخت و مدارک لازم را با رعایت موارد فوق الذکر توسط نماینده بیمه گذار به واحد عملیات کمک رسان این شرکت ارسال نمایید تا در صورت تایید نسبت به بررسی و جبران هزینه های پرداختی همانند روش ذکر شده در بند الف اقدام لازم مبذول گردد.</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399">ج: </font><font color="#333399"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بس</span>تری بدون اطلاع واحد کمک رسان این شرکت:</font></span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">در صورتی که به هر علت بدون اطلاع قبلی همکاران واحد کمک رسانی این شرکت در بیمارستانهای طرف قرارداد بستری شدید , خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که در اولین فرصت <strong>و قبل از ترخیص از بیمارستان</strong> و در زمان بستری با همکاران واحد عملیات کمک رسان این شرکت تماس گرفته و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار داده, واحد عملیات کمک رسان این شرکت در صورت احراز شرایط سعی خواهد نمود معرفی نامه را در طول مدت بستری به بیمارستان ارسال نماید و در صورتی که این عمل مقدور نباشد پس از ارائه مدارک توسط بیمه شده به ترتیبی که قبلاً اعلام شده است هزینه های شما را در صورت احراز شرایط بر اساس تعرفه بستری بیمارستان طرف قرارداد تامین خواهد نمود. <strong>به منظور استفاده بهینه از قرارداد درمانی به شما توصیه می گردد حتماَ در زمان بستری و یا در اولین فرصت در حین بستری و قبل از ترخیص از بیمارستان با واحد کمک رسانی این شرکت تماس بگیرید.</strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3"><strong>د: </strong>بیمه شدگان محترم در مواقعی که با صدور معرفی نامه واحد کمک رسانی این شرکت به مراجع پزشکی طرف قرارداد مراجعه می نمایند اکیداً از بستری و یا انجام موارد پزشکی مربوطه به صورت آزاد خود داردی نموده و از پرداخت هزینه ها به صورت آزاد پرهیز فرمایند ، بدیهی است در این صورت تسویه هزینه های پزشکی علیرغم تطبیق با تعرفه های مصوب با تاخیر زمانی تسویه خواهد شد.</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3"><strong>لازم به توضیح است در کلیه موارد فوق جبران هزینه های پرداختی کمتر از هزینه های پرداختی شما به پزشک و یا بیمارستان خواهد بود , لذا به منظور جلوگیری از زیان احتمالی حتماَ به توصیه در انتخاب بیمارستان ها و پزشکان طرف قرارداد توجه نمایید</strong><strong>.</strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="3"><strong>توصیه های مهم:</strong></font></font></span></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">تا آنجایی که امکان دارد فرصت مناسبی ( حداقل دو روز کاری ) میان اعلام به واحد عملیات و تاریخ بستری و یا مراجعه به مرجع پزشکی مورد نظر در نظر بگیرید.</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">در زمان تماس اولیه کلیه اطلاعات لازم ( موارد درج شده در فوق ) را در اختیار واحد کمک رسانی گذاشته تا نسبت به تشکیل پرونده اقدام گردد.</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">در صورتی که مرجع پزشکی و یا پزشک معالج شما در خواست پرداخت مبلغ جدا گانه ای به غیر موارد تصریح شده در معرفی نامه را نمود مراتب را سریعاَ به اطلاع مدیریت واحد کمک رسانی برسانید.<br></font> </p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">مدارک مورد نیاز برای بررسی پرونده و درخواست ارائه خدمات در مواردی که معرفی نامه توسط واحد عملیات صادر نشده, به شرح زیر است:</font></p><font size="3"> </font><ul><li dir="RTL"><font size="3"><strong>در صورت بستری در بیمارستان:</strong></font></li></ul><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">تصویر برابراصل شده کلیه مدارک توسط سازمان بیمه گر اول شامل:</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">اصل صورتحساب بیمارستان (در صورت عدم استفاده از سهم بیمه گر اول)</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">صورتحساب پزشکان</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع درمان و یا جراحی انجام شده</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">تصویر برگ شرح عمل</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">گواهی بیهوشی</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">گواهی ریز داروها. لوازم مصرفی اتاق عمل, آزمایشات, خدمات رادیولوژی, پاتولوژی, گزارش ام آر آی, سی تی اسکن, سونوگرافی, آندوسکوپی, آنژیوگرافی و غیره، و گزارش موارد فوق</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">گواهی انجام مشاوره پزشکی با مهر و امضائ پزشک .</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">فاکتور پروتز و لوازم مصرف شده داخل بدن همراه با گواهی تایید مصرف از پزشک معالج و ممهور شده به مهر اتاق عمل بیمارستان.</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">اصل قبض و یا رسید خدمات انجام شده در خارج از بیمارستان همراه با گزارش و جواب.</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">در مورد ختنه نوزاد کپی شناسنامه بیمه شده اصلی که نام نوزاد در آن قید گردیده باشد مورد نیاز می باشد .</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">ارائه تصویر چک و یا حواله سازمان بیمه گر اول</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">سایر اسناد و مدارکی که با توجه به مورد پزشکی انجام شده مورد نیاز بیمه گر می باشد .</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL"><font size="3">در صورت عدم درج حق الزحمه پزشکان در صورتحساب ، این مبلغ بر اساس مفاد قرارداد با آن مرکز و یا مراکز هم درجه و حداکثر تا تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تأمین می گردد.</font></p><font size="3"> </font><ul><li dir="RTL"><font size="3" color="#333399"><strong>پاراکلینیکی</strong>:</font></li></ul><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-right: 24pt;"><font size="3">سایر خدمات تشخیصی شامل آندوسکوپی،‌ خدمات تشخیصی قلب و عروق (نظیر نوار قلب، اکوکاردیوگرافی و ...)، خدمات تشخیص بیماری های مغز و اعصاب ( نوار عصب و عضله، نوار مغزی و ....) و خدمات تشخیصی دیگر بر اساس تعرفه های مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات و با ارائه صورتحساب و کپی گزارش قابل بررسی و محاسبه است. در بخشهای سرپایی که در ادامه این بخش ارائه شده است به طور مشروح در خصوص این خدمات صحبت شده است.</font></p><ul dir="rtl"><li><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><br></li></ul> </div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div style=""><div class="contentText"> </div></div></div> text/html 2019-10-28T14:28:40+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی بیمه مسولیت حرفه ایی http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/385 <div><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399">بیشتر بدانیم :</font></span></font></div><div><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000"><font size="3">در بیمه مسولیت حرفه ایی مسولیت قانونی صاحبان حرفه در ارتباط با کسانی که از حرفه انان دچار اسیب مالی و جانی میگردند تحت پوشش قرار میگیرد </font></font></span><br></font></span></font></div><div><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></div> text/html 2019-10-28T05:26:42+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی تقویت منابع بیمه ایی برای پوشش خدمات دندانپزشکی http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/384 <div>&nbsp;<font size="3"> <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/e598_دندانپزشکی.jpg" alt="خدمات دندانپزشکی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></div><div><br><font size="3">خدمات دندانپزشکی در کشور ما از پوشش بیمه ای برخوردار نیست، افزود: با توجه به اینکه در سبد خانوار سلامت دهان و دندان تعریف نشده است، اغلب مردم توان پرداخت هزینه های مربوط به درمان بیماری های دهان و دندان خود را ندارند. </font></div><p><font size="3">وی با تاکید بر اینکه شعار دولت باید پیشگیری به همراه درمان باشد، ادامه داد: <font size="2"><strong>تقویت منابع بیمه ای برای پوشش خدمات دندانپزشکی یک ضرورت است و ورود بیمه های تکمیلی به این عرصه کمک بزرگی به ارتقای سلامت دهان و دندان می کند.</strong></font></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">عباسیان افزود: باید تدابیری اندیشیده شود تا آحاد مردم به خدمات درمانی دندانپزشکی&nbsp; دسترسی داشته باشند و دغدغه آنان تامین هزینه های مالی نباشدواجرای طرح وارنیش فلوراید در گروههای سنی ۶ تا ۱۴ سال و مادران باردار گرچه راهکار خوبی برای کاهش پوسیدگی محسوب می‌شود، اما کافی نیست، زیرا ۹۰ درصد همین گروههای هدف نیازمندخدمات سطح دو و سه برای دندان‌های خود هستند.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی <a href="http://www.chabokonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-14" target="_blank"><span style="color:#0000FF"></span></a> با بیان اینکه پیشگیری به تنهایی چاره مشکلات نیست، تصریح کرد: گرچه پیشگیری مقدم بر درمان است اما در حوزه دندانپزشکی با توجه به آمار بالای پوسیدگی و موارد از دست دادن دندان، ارائه خدمات سطوح دو و سه یک ضرورت محسوب می شود که <strong>به دلیل توان مالی پایین، اغلب مردم از دریافت این خدمات محروم هستند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">عباسیان با اظهار تاسف از اینکه مراکز دولتی دندانپزشکی <a href="http://www.chabokonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-14" target="_blank"><span style="color:#0000FF"></span></a> خدمات درمانی را در سطح یک ارائه می دهند، خاطرنشان کرد: اکثریت مردم توان مراجعه به بخش های خصوصی دندانپزشکی را ندارند و در مراکز دولتی نیز تنها خدماتی که ارائه می شود محدود به کشیدن و یا ترمیم های بسیار سطحی است ، بنابراین بیماران ترجیح می دهند با کشیدن دندان آسیب دیده از درد خلاص شوند و میزان کشیدن دندان در&nbsp; مراکز دولتی نیز رو به افزایش است.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">وی یادآور شد: یکی از کارهای پایه‌ای که در حوزه دندانپزشکی باید انجام شود <strong>ورود جدی سازمان های بیمه گر&nbsp; برای پوشش خدمات دندانپزشکی است،</strong> زیرا ۷۰ درصد مردم که اکثریت را تشکیل می‌دهند توان پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی را ندارند و زمانی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند که دیگر چاره‌ای جز کشیدن دندان خود ندارد.</font></p> text/html 2019-10-26T13:24:41+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی سود خالص بیمه کار افرین 219 درص افزایش یافت http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/383 <div><br> </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/894a_کار_افرین.jpg" alt="http://uupload.ir/files/894a_کار_افرین.jpg" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div>سود خالص شرکت بیمه کار افرین در پایان شهریور 98به رقم 178.689 میلیون ریال رسید و رشد 218درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشه داشت .</div><div>همچنین سود عملیاتی این شرکت به رقم 123.153 میلیون ریال رسید و 364 درصد رشد یافت&nbsp;</div> text/html 2019-10-26T07:49:25+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی شرکت های بیمه از پرداخت خسارت تصادفات صوری خودداری کنند http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/382 <div><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399"><img src="http://uupload.ir/files/221e_تصادفات_صوری.jpg" alt="تصادفات صوری " vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></span></font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">خودداری از پرداخت خسارت در تصادفات صوری:</font></span></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی برخورد جدی نیروی انتظامی و واحدهای قضایی و نیز شرکت‌های بیمه استان با پدیده و عاملان تصادفات ساختگی و صوری را خواستار شد. <br></font></span></div><div><br><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و&nbsp;&nbsp;به نقل از ایرنا، بابک محبوب علیلو در نشستی با مدیران و مسوولان&nbsp;نمایندگی شرکت های بیمه در استان آذربایجان شرقی&nbsp;تاکید&nbsp;کرد: برای برخورد و مقابله با این قبیل تصادفات صوری و جعلی لازم است ضمن آسیب شناسی، هرچه زودتر طرح کارشناسی پیشگیری از تصادفات با محوریت دادسرا توسط شرکت های بیمه و با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی&nbsp;فرماندهی انتظامی استان تدوین و عملیاتی شود.</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">وی افزود: رفتارهای متضمن قانون گریزی و&nbsp;قانون ستیزی با هر انگیزه ای&nbsp;به نفع جامعه نیست و&nbsp;شرکت های بیمه&nbsp; باید ضمن خودداری از پرداخت هرگونه خسارت بابت تصادفات صوری و ساختگی، در پرداخت خسارت های واقعی به&nbsp;زیان دیده ها&nbsp; و بر اساس آراء محاکم تسریع کنند&nbsp;و هیچ گونه تعلل در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: تا زمانی که وضعیت موجود آسیب شناسی&nbsp;و علت افزایش تصادفات ساختگی در شهرهای استان ریشه یابی نشود، اقدامات و نسخه های کنونی مثمر ثمر نخواهد بود.</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">علیلو بر ضرورت ایجاد حساسیت نسبت به این قبیل تصادفات (تصادفات صوری و جعلی) در جامعه تأکید و خاطرنشان کرد: هرگونه وصول و ایصال بلاوجه و صوری در این ارتباط غیرقانونی بوده و با افراد و باندهایی که تلاش دارند با صحنه سازی های ساختگی از شرکت های بیمه اخاذی کنند به شدت برخورد خواهد شد.</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">وی به شرکت های بیمه اطمینان داد که دادستانی و واحدهای قضایی و انتظامی استان از اقدامات آنان در مقابله با پدیده تصادفات ساختگی حمایت می کند و خود شرکت های بیمه هم باید در این زمینه پیشقدم باشند.</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی همچنین به ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بند الف تبصره ده ماده واحده قانون بودجه سال های ۹۷ و ۹۸&nbsp;اشاره و از اختصاص نیافتن&nbsp;وجوه حاصله از آن ها به استان انتقاد کرد.</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">وی گفت: این مورد بارها در جلسات مشترک با مسوولان اجرایی مربوطه استان درخواست شده، اما&nbsp;تاکنون نسبت به اجرای آن اهتمام نشده است.</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">وی تأکید کرد:&nbsp;سهم استان از محل اعمال ماده و تبصره مذکور که به خزانه داری کل واریز می شود باید اخذ و در راستای توسعه زیرساخت های استان از جمله راه ها و برای پیشگیری ازحوادث رانندگی هزینه شود.</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت فرهنگ در جامعه و نقش آن در کاهش آسیب های اجتماعی و ترافیکی ضرورت توسعه فرهنگ رانندگی و نیز اهتمام به امر آموزش و اطلاع رسانی از سوی شرکت های بیمه تأکید کرد.</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">فرامرز قهرمانی رییس شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان آذربایجان شرقی ضمن ارائه گزارشی از تازه ترین وضعیت صنعت بیمه استان، خواستار حمایت های قضایی از شرکت های بیمه به ویژه در برخورد با تصادفات ساختگی شد.</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div> text/html 2019-10-23T13:14:01+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی حساب ها در برابر فیشینگ بیمه http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/380 <div><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399">طراحی مدل رای پوشش بیمه ایی برای حساب های بانکی :</font><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font>&nbsp; <br></div><div>رییس کل بیمه مرکزی ایران از طراحی مدلی برای پوشش بیمه ایی حساب های بانکی در مقابل حملات ساییبری خبر داد و گفت:به نظر میرسد تا اخر امسال،طرح مربوطه به تایید برسد و سال ایینده اجرایی شود .</div> text/html 2019-10-23T13:03:31+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی متصدیان و واسطه ها در بیمه مسولیت حمل و نقل بین المللی http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/379 <div><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4">متصدیان حمل و نقل:</font></font></span><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در حقوق ایران متصدی حمل و نقل عبارت از کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بر عهده می گیرد (ماده 337 قانون تجارت). دکترین نقص قانون تجارت در انحصار مفهوم تصدی به حمل "اشیاء" را با تفسیر گسترده از این کلمه به مفهومی اعم از مسافر و کالا جبران کرده است. برخی نیز بر این باورند که چون به موجب بند 2 ماده 2 قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد در زمره اعمال تجاری است. متصدی حمل و نقل نیز عنوانی مشتمل بر حمل و نقل کنندگان اشیاء و اشخاص خواهد بود. در هر حال از دیدگاه نظام حقوق ایران چنانچه تصدی به حمل و نقل شغل معمول شخص باشد وی تاجر تلقی شده و مشمول مقررات عام حاکم بر تجار و مقررات خاص ناظر بر متصدیان حمل و نقل در حوزه های مختلف حمل ونقل می گردد.</font></div><font size="3"> وظایف، تعهدات و مسئولیت های متصدی حمل و نقل حسب قانون حاکم بر قرارداد حمل تعیین می شود. با این وصف وظیفه اصلی متصدیان حمل ونقل، اعم از متصدی حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی انتقال صحیح کالا و مسافر از مبدا تا مقصد در مدت حمل است. متصدی مسئول خسارات وارده بر اشیاء و اشخاص در مدت مذکور است مگر آنکه بتواند یکی از جهات معافیت از مسئولیت را، حسب قانون حاکم، به اثبات برساند.<br> سپس مواردی که اثبات خلاف فرض مسئولیت را امکان پذیر می سازد:<br> 1- جنس مال التجاره . 2- تقصیر ارسال کننده . 3- تقصیر مرسل الیه . 4- تعلیمات ارسال کننده ( مثل ماده 379 ) . 5- تعلیمات مرسل الیه . 6- حوادث غیر قابل اجتناب . 7- عیوب عدل بندی ، به استثنای ماده 381 .<br></font><div><font size="3"> دو نوع مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی وجود دارد ، اما نوع دیگری که با دو گروه دیگر فرق دارد ، مسئولیت مخلوقی است ( در برخی مشاغل ذات کار طوری است که انتظار مراقبت بیشتری از آن می رود ) اگر خسارتی از آن عملیات به دست آید می توان گفت کار درست انجام نگرفته است . <br></font></div><div><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4"><br></font></font></span></font></div><div><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4">واسطه ها(فورواردرها):</font></font></span></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">فورواردر یک لغت خارجی است و واژه فورواردر ، نیز دارای معانی مختلف می باشد . در فرهنگ علوم اقتصادی تالیف دکتر منوچهر فرهنگ و درباره ی معنی فورواردر این چنین آمده است:<br></font></div><p><font size="3"> نماینده حمل و نقل ، متصدی حمل و نقل ، صادر کننده و یا حمل کننده ی کالای تجاری ، شخص یا موسسه انتفاعی که وظیفه اش جمع آوری مال التجاره و فرستادن آن طبق دستور به مقصد معین است.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">فورواردرها که درمتون حقوقی از آنها به عنوان "بارفرابر"، "کارگزار حمل و نقل"، "واسطه یا نماینده حمل و نقل" یاد می کنند، اشخاصی هستند که نقش آنها تسهیل تجارت است تا حدی که تجار به چیزی بیش از فروش کالا نیاز نداشته باشند. با تحقق این امر فورواردر همه اقدامات و ترتیبات بعدی را برای انتقال کالا از طریق مرزهای بین المللی انجام می دهند تنوع نقشهای یک فورواردر در ارتباط با حمل کالا و عملیات لجستیک بسیار زیاد و دائماً رو به گسترش است. این نقش ها طیف گسترده ای از ارائه مشاوره و انعقاد قرارداد با متصدی حمل به نمایندگی از جانب مشتری، تا انجام کلیه تشریفات گمرکی و مدیریت امور اتفاقی، به اصالت، را پوشش می دهد. فورواردرها را به اعتبارات مختلف می توان دسته بندی نمود: به اعتبار موقعیت مشتری به فورواردری که از طرف تاجر خریدار یا فروشنده عمل کند و فورواردری که برای متصدی حمل و نقل عمل کند؛ به اعتبار موضوع فعالیت، به فورواردر صادر کننده و یا وارد کننده یا هر دو؛ به اعتبار موقعیت حقوقی فورواردر به فورواردر نماینده و فورواردر اصیل و...</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><br></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">کرییر-تصدی مستقیم در این نوع تصدی ، متصدی حمل و نقل راساً عهده دار جابجائی کالا می شود در قانون تجارت ایران نیز تعهد اصلی و اساسی به عهده متصدی حمل و نقل است و به موجب ماده 377 قانون تجارت متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت ، حمل و نقل اشیاء را به عهده می گیرد و بر این اساس وی موظف است که مال التجاره را به بهترین وجه به مرسل الیه تحویل دهد و در صورت تخلف از وظیفه و تعهد خویش بر طبق قواعد و مقرراتی که در قانون تجارت پیش بینی گردیده است مسئول خواهد بود. نکته قابل توجه این است که از آن زمان که کالا به متصدی حمل و نقل تسلیم می گردد تعهد وی نسبت به مواظبت و نگهداری کالا و سالم و به موقع رساندن آن به مرسل الیه آغاز می شود .پس از تحویل کالا به مرسل الیه هیچ گونه تعهدی بر عهده متصدی حمل و نقل باقی نخواهد بود و در واقع متصدی حمل و نقل که به طور مستقیم تصدی حمل را انجام می دهد تنها مسئول آثار و نتایجی است که بین دو زمان تسلیم کالا به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه پدید می آید.<br> لازم به توضیح است که تصدی مستقیم نباید با حمل مستقیم اشتباه شود.در بعضی از کشور ها به منظور تشویق بازرگانان به وارد کردن کالا هایی که مورد نیاز کشور است به بازرگانان امتیازاتی از نظر عوارض گمرکی داده می شود و به موجب قرارداد مذکور محصولاتی که مبدا آن احراز شده است ، از کشور دریافت کننده ترجیحات و صادر کننده کالا به کشور اعطا کننده ترجیحات مستقیماً حمل گردد و هدف این است که اداره گمرک کشور اعطا کننده ترجیحات و وارد کننده بتوانند اطمینان حاصل کنند که محصولات وارداتی همان محصولاتی هستند که از کشور های دریافت کننده خارج و صادر گردیده است</font></p><p> </p> text/html 2019-10-22T05:17:59+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی بیمه متصدیان حمل و نقل بین المللی http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/378 <div><font color="#333399"><font size="4"><br></font></font></div><div><font color="#333399"><font size="4"><br></font></font></div><div><font color="#333399"><font size="4"><br></font></font></div><div><br><font color="#333399"><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/xdou_حمل_و_نقل_بین_المللی.jpg" alt="بیمه مسولیت حمل و نقل بین اامللی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></font></div><div><font color="#333399"><font size="4">معرفی بیمه نامه:</font></font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">بر اساس شرایط این نوع بیمه‌، مسؤولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل بین المللی مطابق کنوانسیون بین المللیC.M.R تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. اساس این بیمه نامه بر مبنای کنوانسیون C.M.R مصوب 19 مه سال 1956 و مقاوله نامه مورخ 5 ژوئیه سال 1978 تدوین گردیده است.</font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4">اهداف و مزایا:</font></font></span></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#CC66CC">بیمه مسولیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا(سی.ام.ار):</font></span></font></font></span></font></span></div><div><br><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار به عنوان بارفرابر ( فورواردر ) و یا مجری حمل ( کریر) برحسب مورد ، در قبال صاحبان کالا یا سایر ذوی الحقوق بابت تصدی و یا اجرای عملیات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری ، ترانسشیپمنت و یا نگهداری موقت کالا جهت ادامه حمل ، طبق شرایط این قرارداد و مفاد مندرج در ظهر راهبارنامه CMR</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><br></font></span> </p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">راه نامه C. M. R: سندی است که در مسیر حمل با کامیون مورد استفاده قرار م یگیرد و مخصوص حمل کننده می باشد. سند مزبور تحت مقررات و کنوانسیون بین المللی حمل و نقل جاده ای یا مقررات بین المللی حمل کالا از طریق جاده صادر می گردد و حدود مسئولیت متصدیان حمل جاده ای را مشخص می نماید.<br> شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بین المللی براساس قانون بیمه ایران و کنوانسیون حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (سی. ام. آر) می تواند با استفاده از این پوشش مسئولیت خود را در مقابل صاحبان کالا بیمه نمایند.</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><br></font></span> </p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">کنوانسیون :پیمان نامه و معاهده ای است که بین چند کشور بسته می شود.<br> کنوانسیونConvention Merchendise Road" C.M.R" : پیمان نامه ای است که بین ملل مختلف جهان نزد سازمان ملل متحد مفتوح و بر اساس تقاضای کشورها عضویت پیمان پذیرفته می شود؛ کنوانسیون C.M.Rاز سال 1956 میلادی آغاز شده و در 1978 اصلاحیه ای ضمیمه آن گردیده است. این پیمان مجموعه مقررات ناظر بر مسئولیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده(زمینی) می باشد.<br> حمل و نقل : جابجائی فرد یا کالا از نقطه ای به نقطه دیگر که در این بیمه نامه ، جابجائی کالا مورد نظر است.</font></span></p><p><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399">ارسال کنندگان:</font></span></span></font></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">ارسال کننده شخصی است که با متصدی حمل قرارداد حمل را منعقد میکند.</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div> text/html 2019-10-20T06:08:26+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی راهنمای دریافت خسارت برای بیمه های مسولیت حمل و نقل http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/377 <p><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#333399"><br></font></font></span></font></p><p><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#333399"><br></font></font></span></font></p><p><br><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#333399"><img src="http://uupload.ir/files/d889_حمل_و_نقل_(2).jpg" alt="بیمه مسولیت حمل و نقل " vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></font></span></font><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></p><p><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#333399">نحوه اعلام خسارت رشته مسولیت(متصدیان حمل و نقل):</font></font></span><br></font></p><p><font size="3">مراتب را در اولین فرصت و بلافاصله بعد از اطلاع به طور کتبی به اولین و نزدیکترین شعبه بیمه گر اطلاع دهد .</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">( آدرس دقیق محل حادثه ، شماره تماس نماینده شرکت حمل و نقل در محل حادثه ، نوع محموله ، شماره بارنامه و شماره شهربانی خودرو حمل ، ارزش محموله ، مشخصات راننده ، میزان خسارت وارده )</font></p><p><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4">مقررات خاص خسارت در بیمه نامه های مسولیت حمل و نقل:<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></font></span></font></p><p><font color="#993399"><font size="3">اصل جانشینی در بیمه های مسولیت متصدیان حمل و نقل:</font></font></p><p><font size="3">منحصرا ناظر به احراز و اثبات عمد و یا سوءنیت راننده حمل کننده کالای مورد بیمه می باشد , زیرا در چنین شرایطی بیمه گذار (متصدی حمل )براساس موارد مندرج در قانون تجارت مسئول و ضامن به جبران خسارت در حق صاحب کالا و یا ارسال کننده بوده و در این راستا مسئول و متعهد به جبران خسارت در مقابل آنان می باشد . </font></p><p><font size="3">بنابراین چنانچه محموله مورد حمل در اثر تقصیر و بی احتیاطی و مسئولیت عمدی و یا غیرعمدی شخص و یا اشخاص ثالث مورد تلف و یا خسارت گردد به لحاظ آنکه بیمه گذار و یا کارکنان و راننده و یا کمک راننده وسیله نقلیه مورد حمل در ایجاد حادثه دخالت موثر و مادی نداشته اند در نتیجه به لحاظ عدم احراز مسئولیت بیمه گذار در جبران خسارت به صاحب کالا و یا ارسال کننده , بیمه گر نیز تعهدی به پرداخت خسارت به بیمه گذار غیرمسئول حادثه و یا صاحب کالای مورد حمل را نداشته و نخواهد داشت .</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">نکته قابل ذکر آنکه :</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">درصورت احراز و اثبات عمد و یا تقصیر بیمه گذار و کارکنان وی ( ونه راننده وسیله نقلیه ) در ایجاد حادثه و ورود خسارت به کالای مورد حمل و به استناد مواد 4 و 14 قانون بیمه مصوب سال 1316 , پرداخت خسارت خارج از شمول تعهدات بیمه گر می باشد .</font></p><font size="3"> </font><ul><li><font size="3">شایان ذکر است در کلیه پرونده های حمل و نقل اعم از حمل و نقل داخلی یا بین المللی , مبلغ خسارت در وجه زیاندیده (صاحب کالا) پرداخت خواهد شد .</font></li><li><font size="3">در خسارت ناشی از سرقت کلی محموله جبران بیست درصد خسارت به عهده بیمه گذار است و باید توسط وی به صاحب کالا پرداخت گردد <br></font></li></ul><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4">مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده خسارت حما و نقل داخلی:</font></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><br><ul><li><font size="3">نامه کتبی بیمه گذار مبنی بروقوع حادثه</font></li><li><font size="3">رونوشت قرارداد بیمه</font></li><li><font size="3">گزارش پاسگاه انتظامی یا کروکی پلیس</font></li><li><font size="3">کپی بیمه نامه شخص ثالث , گواهینامه راننده , کارت ماشین و کارت سلامت راننده</font></li><li><font size="3">برگ باسکول</font></li><li><font size="3">اصل فاکتور خرید</font></li><li><font size="3">اصل بارنامه مخصوص گیرنده</font></li></ul></div><p><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></font></span></font></p> text/html 2019-10-15T13:06:02+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی مراحل صدور بیمه نامه متصدیان حمل و نقل داخلی http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/376 <div class="contentText"><p><span dir="RTL"><br></span></p><p><span dir="RTL"><img src="http://uupload.ir/files/9u1d_بیمه_حمل_و_نقل.jpg" alt="بیمه حمل و نقل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="#CC33CC"></span></p><p><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399"><span dir="RTL"><span dir="RTL">راهنمای خرید و صدور الحاقیه:</span></span></font></span></p><font size="3"> </font><ol><li><font size="3"><span dir="RTL">ابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت، <strong>به طور کامل <br></strong></span></font></li><li><font size="3"><span dir="RTL"><strong></strong>&nbsp;تکمیل گردد</span><span dir="LTR">.</span><br></font> </li><li><font size="3">پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد<span dir="LTR">.</span><br></font> </li><li><font size="3">پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد(پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)<br></font> </li><li><font size="3">پس از اعلام نرخ و شرایط توسط بیمه گر به متقاضی، در صورت تایید کتبی آن توسط متقاضی بیمه گر اقدام به صدور بیمه نامه می نماید.<br></font> </li><li><font size="3"><span dir="RTL">بیمه نامه در سیستم ثبت گردیده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود</span><span dir="LTR">.</span><br></font> </li><li><font size="3">بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل<span dir="LTR">.</span></font></li></ol><font size="3"> </font></div><h2 class="inpInsuranceSecTitle"><br></h2> text/html 2019-10-15T06:29:49+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی بیمه متصدیان حمل و نقل داخلی http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/375 <h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><br></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><br></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><br></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><br></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><img src="http://uupload.ir/files/ilph_حمل_و_نقل.jpg" alt="بیمه حمل و نقل " vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><br></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><br></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">معرفی بیمه نامه:</font></span></h2><div style="float:left"><br></div><div style=""><div class="contentText"><p style="text-align:right"><font size="3">شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه، موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می گردد، صحیح و سالم به مقصد برسانند. با توجه به قلمرو و توسعه شهرها و پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژی در عصر حاضر و افزایش ارزش کالا، مسئولیت شرکت های حمل و نقل نیز افزایش یافته است. جبران آثار وقوع خطرهای متعدد در جاده های بین شهری از جمله تصادف، واژگونی، آتش سوزی و ... جزء مسئولیت مؤسسات حمل و نقل می باشد. در صورت وقوع هر یک از خطرهای مذکور، مسئولیت سنگینی ایجاد خواهد شد که جبران آن برای شرکت های حمل و نقل به آسانی امکان پذیر نخواهد بود.<br> با بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی، شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل می توانند، ضمن اعمال دقت و مراقبت های لازم، با خاطری آسوده مبادرت به حمل و نقل کالا نموده و مسئولیت ناشی از خسارت های وارده به محمولات مورد حمل را که در اثر خطرهای بیمه شده حادث شده باشد را به بیمه واگذار نمایند. بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی به صورت قرارداد سالیانه تنظیم می شود و نرخ حق بیمه آن نیز نازل است.</font></p><h2 class="inpInsuranceSecTitle"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">اهداف و مزایا:</font></span></h2><p><font size="3">بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی :</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره، که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده در قرارداد ما<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> بین بیمه گر و بیمه گذار بوده و بیمه گذار به عنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبرا<font color="#333399"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">ن <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آنها شناخته شود.</span></font></span> </font></span></font></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4"><strong>تعریف بارنامه :</strong></font></font></span></p> <p><font size="3">بارنامه سندی است که توسط حمل کننده یا نماینده او امضا می شود و بیانگر این است که کالاهایی که نوع، کمیت و شرایط آن ذکر شده است، برای حمل دریافت شده اند و یا بر روی وسیله حمل که عازم مقصد مشخصی است بارگیری شده اند. بارنامه رسید کالا می باشد و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می شود. </font></p><p><font size="3">این نوع بارنامه توسط دولت چاپ و طی مقررات از طریق سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در اختیار موسسات و شرکتهای حمل ونقل قرار داده میشود. بارنامه جاده ای داخلی دارای شش نسخه می باشد. </font></p><p><font size="3"><br></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">1-مخصوص گیرنده کالا (نسخه تمبردار)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><br></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">2- مخصوص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><br></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">3- مخصوص راننده</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><br></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">4- مخصوص فرستنده کالا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><br></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">5- مخصوص شرکت حمل و نقل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><br></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">6- مخصوص شرکت حمل و نقل</font></p><p><strong><br></strong></p><p><strong><br></strong></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4"><strong>مشارکت در منافع:</strong></font></font></span></p> <p><font size="3">در صورتی که در پایان هر دوره یکساله قرارداد مشخص شود که نسبت مجموع خسارتهای پرداختی و معوق به حق بیمه دریافتی هر قرارداد کمتر از پنجاه درصد است بیمه گر می تواند حداکثر معادل 10درصد حق بیمه آن قرارداد را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار پرداخت نماید. </font></p><p><strong><br></strong></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399"><strong>خسارت سهم بیمه گذار:</strong></font></span></p> <p>آ<font size="3">ن قسمت از خسارت که به عهده بیمه گذار است و باید توسط وی به صاحب کالا پرداخت گردد. </font></p><p><strong><br></strong></p><p><font size="4"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399">حق جانشینی :</font></span><br></strong></font></p> <p><font size="3">بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند جانشین بیمه گذار بوده و حق دارد به شخص یا اشخاصی که مسئولیت منفرد یا مشترک در بروز خسارت داشته باشند مراجعه و استیفای حق نماید.</font></p><p> </p><p> </p> </div></div>